Archiwum

FILM: 46/1975 (1406), strona 20 Magazyn FILM: 46/1975 (1406), strona 20

Film krótki i okolice; Najlepsze godziny

W felietonie "Pyze malutkie" Arictenens ubolewa, że filmowcy najbardziej interesują się nowoczesnością i postępem. Apeluje do dokumentalistów, by utrwalili na taśmie "starą" Warszawę.

Natomiast Czesław Dondziłło w tekście "Linie papilarne talentu" przywołuje pewien eksperyment, w którym to trzech reżyserów - Marek Piwowski, Grzegorz Królikiewicz, Antoni Krauze - miało nakręcić tę samą scenę z "Hamleta". Sposób, w jaki wykonali zadanie, wiele mówi o nich samych.