Archiwum

FILM: 44/1975 (1404), strona 20 Magazyn FILM: 44/1975 (1404), strona 20

Najlepsze godziny; Film krótki i okolice

Felieton "A krawcy niech będą krawcami" Czesław Dondziłło poświęca filmowi fabularnemu Krzysztofa Kieślowskiego "Personel". Opis mikrospołeczności krawców teatralnych, żyjących w cieniu wielkiej sztuki przeradza się we wnikliwą charakterystykę sytuacji o cechach uniwersalnych.

Arcitenens wykorzystuje rubrykę "Film krótki i okolice" do udzielenia scenarzystom i reżyserom lekcji pokory. Zauważa, że z reguły kręcą oni filmy na tematy interesujące ich samych, nie biorąc pod uwagę realnego zapotrzebowania na pewną problematykę w kinie.