Archiwum

FILM: 9/1975 (1369), strona 5 Magazyn FILM: 9/1975 (1369), strona 5

Zdziadziały Truffaut

Wywiad z psychologiem, który ocenia wpływ agresji na ekranie na postawy i zachowania odbiorcy.
Krytyczny felieton Jerzego Niecikowskiego na temat bieżących filmów Françoisa Truffaut.

Zdjęcia:
„Kot o dziewięciu ogonach”.