Archiwum

FILM: 4/1949 (60), strona 3 Magazyn FILM: 4/1949 (60), strona 3

Współpraca Filmowa Polsko-Czechosłowacja zacieśnia się

Artykuł dotyczący zmiany sposobu pracy nad filmami w Czechosłowacji, która ma pozytywnie wpłynąć na zwiększenie produkcji filmowej w tym kraju. W 1949 roku przewiduje się, że ma powstać aż 36 filmów czechosłowackich o różnorodnej tematyce.


Na zdjęciach: podobizny oraz kopie listów Frantiska Piska oraz Stanisława Albrechta.