Archiwum

FILM: 4/1949 (60), strona 2 Magazyn FILM: 4/1949 (60), strona 2

Polska Kronika Filmowa

Zbiór informacji dotyczących wydarzeń (nie tylko) kulturalnych na terenie Polski. Wraz z informacjami dotyczącymi polskich filmów za granicą.

Na zdjęciach:
- Cmentarz żołnierzy Armii Czerwonej w Warszawie. "21 lutego przypadła 31 rocznica utworzenia Armii Radzieckiej. W dniu tym cała Polska złożyła hołd żołnierzom radzieckim, poległym w walkach o wyzwolenie naszego kraju"
- Pierwszy ambasador Bułgarii, Ferdinand Todorow Kozovski, złożył listy uwierzytelniające prezydentowi RP.
- (od lewej) Jerzy Kuryluk, dr Leon Kaltenbergh, red. Stanisław Grzelecki - laureaci trzech pierwszych nagród za najlepsze prace krytyczne o filmie, drukowane w prasie w ciągu 1948 roku.
- Akademia Mickiewiczowska w Sali ZNP
- wręczenie dyplomów ukończenia kursu dla kinooperatorów w warszawskim "Palladium"
- zdjęcie z procesu prezydenta Warszawy - Szarka
- "Czesław Zieliński, pierwszy przodownik pracy w przemyśle węglowym, został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi"
- "Polska w trakcie wojny straciła 78% trzody chlewnej. Akcja "H" mobilizuje siły dla wyrównania tych strat"